УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

ГІМНАЗІЯ № 136 М. КИЄВА

 

 

 

 

 

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕМА(творча назва)

(робоча назва)

ПОРТФОЛІО

 

 

 

Роботу виконали

учні 10__ класу

ПІБ

ПІБ

ПІБ

педагогічний керівник проекту

ПІБ

 

 

 

 

 

Київ – 2017

 

І.   ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

 

 • Визначення теми проекту

Проблеми, що допоможуть у визначенні теми проекту

1 Подібні об’єкти існують, проте не відповідають вимогам замовника
2 Подібні об’єкти існують, проте їхня вартість відповідає можливостям замовника
3  
4  
5 Подібні об’єкти не існують

Даний проект націлений на розв’язання ______ проблеми та відповідає таким умовам:

Виріб – подарунок
Виріб для дому
Виріб для школи
Виріб для виставки
Виріб на замовлення
Виріб на продаж
 

Банк ідей

Тема проекту__________________________________________________

______________________________________________________________

 

1.2.       Формулювання мети і завдань проекту. Вимоги до проектної моделі

Мета проекту: Створити об’єкт на замовлення вчителя, а саме(ідея вчителя)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання проекту

 • Виговити _____________________________________________________
 • Удосконалити власні вміння й навички щодо виготовлення виробів згідно з актуальними потребами оточуючого середовища
 • Навчитися створювати оригінальні речі
 • Опанувати ____________________________________________________
 • Розвинути ____________________________________________________
 • Виконати творчий проект на «12» балів

Вимоги до проектної моделі (обрати необхідне, додати своє, відповідно до вимог замовника):

 • Естетичність оформлення продукту
 • Оригінальність та зручність у використанні
 • _______________________________________
 • Технологічність та легкість у створенні
 • Економічність у виготовленні або використанні
 • ______________________________________
 • ______________________________________
 • Зручність у використанні

 

 • Міні-маркетингові дослідження

 

Методи дослідження
Пошук аналогів
_________________________________

 

Аналіз аналогів

Для створення даного продукту проведено такі дослідження: спостереження, пошук аналогів та їхній аналіз, опитування замовника, однокласників та учнів гімназії, для яких готується даний проект. В результаті з’ясовано, що на ринку сьогодні існує_______________________ подібних продуктів, проте вони не відповідають вимогам замовника щодо ________________________

__________________________________________________________________. Крім того, за думкою однокласників, даний продукт стане в нагоді_________

__________________________________________________________________, цю думку (не) підтримують учні____ класу гімназії, для яких буде створено даний продукт.

 

 • Історико-технічна довідка про об’єкт проектування

Подібні продукти існують з _________________________ та сьогодні можна знайти ________________________ аналогів даного об’єкта. Оберемо декілька з них для аналізу технічних та дизайнерських рішень

Технічні особливості існуючих продуктів, подібних до того, що необхідно створити:

 • У №1________________________________________
 • У №2_______________________________________
 • У №3________________________________________

Дизайнерські рішення:

 • У№1________________________________________
 • У №2_______________________________________
 • У №3________________________________________
Вимоги до  об’єкту (так\ні) Об’єкт №1 Об’єкт №2 Об’єкт №3
1 Технічні рішення      
2 Дизайнерські рішення      

 

 

 • Пошук моделей-аналогів та їх аналіз

Саме ці об’єкти проаналізуємо з точки зору вимог до продукту, що необхідно створити

Об’єкт №1 (скріншот або назва) Об’єкт №2(скріншот або назва) Об’єкт №3(скріншот або назва)
     

Показники якості за 5-бальною шкалою

Показники якості Об’єкт №1 Об’єкт №2 Об’єкт №3
Відповідність основній ідеї замовника      
Естетичність      
Простота та легкість виготовлення      
Простота та легкість використання      
Зручність у використанні      
       
Разом      

Таким чином, у виготовленні продукту за потребою замовника використаємо такі переваги інших моделей:_______________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

 1. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ЕТАП

 

 • Розробка клаузури виробу

для брошури – титулка

для медіа групи – розробка заставки

для групи відео для уроків – скріншот оформлення електронної папки

для групи створення презентацій – скріншот титульного слайду або єдиної теми тощо

для групи підготовки документів для гранту – титулка пакету документів

для групи історичної гри – титулка  та сторінки опису для учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Опис продукту, що створюється

 

 

 

 

 

 

 

 • Підбір матеріалів, інструментів та обладнання для роботи
Матеріали  
Інструменти  
Обладнання  

 

ІІІ. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАП

Технологічна карта проекту (послідовність дій)

Коли треба зробити Послідовність виконання робіт
До початку роботи над створенням продукту  
 
 
Під час роботи над створенням продукту  
 
 
Після створення продукту  
 
 

 

ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

4.1.     Розрахунок собівартості виробу

1 Розрахунок витрат на матеріали (матеріальні витрати)

Назва матеріалу Одиниця вимірювання Ціна Витрати матеріалів Вартість витрат
         
         
         

Вартість витрат усіх матеріалів позначимо     ( Ц1 )

2 Розрахунок витрат електроенергії

Споживач електроенергії Потужність p Час роботи t Вартість

1 кВт год с.

Вартість витраченої електроенергії
         
         

Вартість витраченої електроенергії позначимо  ( Ц2 ) = p × t × с

3 Розрахунок оплати праці ( ВОП)

ВОП = Чв × Оп

Чвчас затрачений на виготовлення виробу

Опоплата працівника за 1 годину

 1. Розрахунок податку на заробітну плату

Податок на зарплату становить 15% від зароблених коштів

 (ВОП × 15% ) : 100=

5 Визначення загальної собівартості виробу ( С )

Витрати Вартість витрат, грн
Матеріальні витрати  
Витрати на електроенергію  
Витрати на оплату праці  
разом  
 1. Визначення величини прибутку ( П ).

Величина прибутку внаслідок реалізації виробу складає 10-20% від собівартості.

 П  = ( С × 10% ) : 100%__________

 1. Визначення договірної ціни реалізації виробу.

ЦД = С + П_________________

 1. Оцінка якості сконструйованого виробу ( К Я )

Визначаємо коефіцієнт якості сконструйованого виробу

К Я = К ІД – К Р 

К Я – коефіцієнт якості виробу

К ІД – ідеальний коефіцієнт якості виробу (дорівнює 1 )

К Р  – розрахунковий коефіцієнт

К Р =    де ϐ – кількість відмічених позитивних вимог замовником та споживачами

К Я=____________________


4.2.    РЕКЛАМА ПРОЕКТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Зразок

Книги, монографії, підручники:

Без автора:

Назва / Під ред. ІБП. – Р.(перша буква міста видавництва): Назва видавництва, рік видання. – кількість сторінок

Великий економічний словник / Під ред. А. Н. Азріліяна. – М: Інститут нової економіки, 1998. – 864 с.

Один автор:

ПІБ. Назва / . ІБП. – Р.(перша буква міста видавництва): Назва видавництва, рік видання. – кількість сторінок

Болтинова О. Стадії бюджетного процесу в зарубіжних країнах / О. Болтинова. – М.: Профосвіту, 2002. – 96 с.

Два-три автора:

ПІБ першого автора. Назва / . ІБП першого автора, ІОФ другого автора. – Р.(перша буква міста видавництва): Назва видавництва, рік видання. – кількість сторінок

Аткінсон А. Лекції з економічної теорії державного сектора / А.с Аткінсон, Д. Стинглиц. – М: Аспект-Прес, 1995. – 669 с. –

Чотири і більше авторів:

Назва / [. ІБП першого автора, . ІБП другого автора. ІБП третього автора та ін ]; під ред. ІОФ. – Р.(перша буква міста видавництва): Назва видавництва, рік видання. – кількість сторінок

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / [В. М. Геєць, В. П. Александрова, Т. І. Артьомова та ін.]; за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К: Фенікс, 2003. – 1008 с.

Статті у журналах:

ПІБ. Назва / . ІБП // Назва журналу. – рік випуску. – № журналу. – С. початок–кінець.

Єгоров Д. Р. Моделювання процесів самоорганізації фінансових систем / Д. Р. Єгоров // Фінанси і кредит. – 2006. – № 36. – С. 19-25.

Електронні ресурси:

Закон України “Про Національний Банк України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// www . rada . gov . ua